You are currently viewing Australia

Australia

Szkoła podstawowa

geografia

klasa 8

Autor: Maria Ślazyk


Temat: Australia.

Po tej lekcji będziesz umiał/umiała:

  1. Określić położenie geograficzne Australii.
  2. https://pixabay.com/

    Wymienić elementy środowiska przyrodniczego Australii.

  3.  Opisać zróżnicowanie ludności Australii.
  4.  Wymienić największe miasta Związku Australijskiego
  5. Wymienić cechy australijskiej gospodarki.

 

Drogi Uczniu,

przejrzyj prezentację, pracuj razem z podręcznikiem.  Możesz samodzielnie zrobić sobie notatki.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/AUSTRALIA-.pdf” title=”AUSTRALIA”]

Link do prezentacji- AUSTRALIA

Następnie wykonaj krótkie zadania interaktywne, które znajdziesz poniżej 🙂

 

Powodzenia 🙂

 

 

 

 

 

 

Dla nauczyciela:

LEKCJA NA 2 JEDNOSTKI LEKCYJNE

Realizacja podstawy programowej:

Wybrane problemy i regiony geograficzne Australii i Oceanii: środowisko przyrodnicze; rozmieszczenie ludności i gospodarka.

Uczeń:

  1. przedstawia specyfikę środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii;
  2. identyfikuje prawidłowości w rozmieszczeniu ludności i główne cechy gospodarki Australii na tle warunków przyrodniczych.