You are currently viewing Around town – wycieczka po mieście

Around town – wycieczka po mieście

AROUND TOWN – wycieczka po mieście

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa: V-VI

Autor: Aniela Tekiela

Założycielka bloga: Kreatywne Nauczanie Języków Obcych

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnenauczaniejezykowobcych/

 

W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się i utrwalisz nazwy miejsc w mieście
 2. wybierzesz się na wirtualny spacer po dowolnym mieście na świecie
 3. rozwiążesz quizy online

 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 

 

ZADANIE 1

 1. otwórz dwa z poniższych linków i rozwiąż quiz:

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-2

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-3

http://iteslj.org/v/ei/buildings.html

 1. za każdym razem, kiedy system sprawdzi poprawność odpowiedzi, przepisz ją do zeszytu tworząc słowniczek leksykalny (napisz słowo po angielsku i jego tłumaczenie po polsku)
 2. zadań jest dużo, więc nie musisz przepisywać wszystkich rozwiązań – wystarczy, że napiszesz 15 wybranych słów

 

ZADANIE 2

 1. wejdź na Google street view https://bit.ly/2y88Run
 2. wybierz swoje lub dowolne miasto
 3. udaj się na wirtualny spacer po ulicach tego miasta i zapisuj w języku angielskim miejsca, jakie mijasz

 

ZADANIE 3

Napisz z czym kojarzą Ci się 8 wybranych miejsc z zadania 1 oraz 2

PRZYKŁAD

restaurant – waiter, food, money

 

 

 

 

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: podróżowanie (orientacja w terenie, wycieczki, zwiedzanie, infrastruktura miasta)
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje miejsca.
 4. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki)
 5. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 6. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy).

 

 

 

 

 

 

Jako autorka, wyrażam zgodę, aby utwór  AROUND TOWN – wycieczka po mieście był udostępniany na platformie https://lekcjewsieci.pl  na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0. Wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie utworu poza wykorzystywaniem utworu w celach komercyjnych, pod warunkiem podania mojego imienia i nazwiska.