You are currently viewing Jaka jest Ania Shirley?

Jaka jest Ania Shirley?

Szkoła podstawowa

język polski

klasa 4 – 5

Autor: Sylwia Krenz


 

Cele : Scharakteryzuję Anię.

  1. Na pewno znasz treść powieści Lucy Maud Montgomery pt. „Ania z Zielonego Wzgórza” lub obejrzałaś/obejrzałeś film na jej podstawie. Przypomnij sobie, jakie były losy Ani, zanim trafiła na Zielone Wzgórze. Pomoże Ci w tym następujące ćwiczenie:

Możesz przerysować oś wydarzeń do zeszytu i rozbudować ją, dodając dodatkowe informacje lub ilustracje.

 

2. Jak wyglądała Ania? Posłuchaj fragmentu rozdziału „Zdumienie Mateusza” opisującego dziewczynkę. Odpowiedz na pytania. Następnie spróbuj narysować portret Ani.

 

3. Na podstawie tego co robią i mówią bohaterowie, możemy określić ich cechy. Połącz cytaty* z bohaterami powieści. Dowiesz się, jaka była Ania.

 

Drugie zadanie polega na dopasowaniu cech do odpowiednich bohaterów. Wykonaj je oraz odpowiedz na pytanie, które jest związane z obrazkiem:

 

4. Jak oceniasz Anię? Jaka to postać? Czy chciałabyś/chciałbyś mieć taką przyjaciółkę? Podziel się swoimi wrażeniami na planszy (możesz tutaj dodać zdjęcia swoich rysunków przedstawiających Anię):

 

 

5. Na zakończenie zastanów się, czy potrafisz już scharakteryzować Anię, czy wiesz, jacy są główni bohaterowie. Udziel odpowiedzi – weź udział w sondażu:


*Cytaty pochodzą z książki: Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, tłum. Rozalia Bernsteinowa, Warszawa 1997.


Podstawa programowa:

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.7 Uczeń opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.9 charakteryzuje bohaterów w czytanych utworach;

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.11 wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.14 nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVI-I.1.19 wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach