You are currently viewing Aminy

Aminy

Szkoła ponadgimnazjalna
Chemia
klasa 3
Autor: Justyna Nowak-Wieszyńska


Temat : Aminy

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

 1. Co to są aminy?
 2. Jak tworzymy nazwy amin i określamy ich rzędowość?
 3. Jakie są metody ich otrzymywania?
 4. Jakim reakcjom ulegają aminy?

 

Zobacz poniższą videolekcję, rób własne notatki i postępuj zgodnie z poleceniami w trakcie videolekcji.

Możesz też pobrać plik z prezentacją.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcje-w-sieci-AMINY-LO-klasa-3-1.pdf” title=”Lekcje-w-sieci-AMINY-LO-klasa-3″]

Lekcje w sieci AMINY LO klasa 3

Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.
Polecam powtórki ze znajomymi maturzystami i ćwiczenie zadań z arkuszy maturalnych – to najlepsza forma utrwalenia wiadomości.

 

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

XIV. Związki organiczne zawierające azot- AMINY. Uczeń:

 1. rysuje wzory cząsteczek amoniaku i etyloaminy;
 2. wskazuje na różnice i podobieństwa w budowie etyloaminy i fenyloaminy (aniliny);
 3. wyjaśnia przyczynę zasadowych właściwości amoniaku i amin; zapisuje odpowiednie równania reakcji;
 4. zapisuje równania reakcji otrzymywania amin alifatycznych (np. w procesie alkilowania amoniaku) i amin aromatycznych
  (np. otrzymywanie aniliny w wyniku reakcji redukcji nitrobenzenu);
 5. zapisuje równania reakcji etyloaminy z wodą i z kwasem solnym;
 6. zapisuje równania reakcji fenyloaminy (aniliny) z kwasem solny.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND