You are currently viewing Ameryka- powtórzenie i utrwalenie wiadomości

Ameryka- powtórzenie i utrwalenie wiadomości

szkoła podstawowa

geografia

klasa 8

Autor: Katarzyna Steffen-Białek


Temat: Ameryka- powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

https://pixabay.com/pl/vectors/vintage-mapa-ameryka-4162287/

 

Po tej lekcji będziesz umiał/ umiała: 

  1. lokalizować na mapie najważniejsze obiekty geograficzne: elementy linii brzegowej, państwa, najważniejsze miasta, wody powierzchniowe 
  2. omówić mechanizmy i skutki tornad 
  3. omówić położenie, florę i faunę Amazonii oraz przyczyny i skutki wylesieni lasów deszczowych 
  4. omówić zróżnicowanie ludności Ameryki 
  5. wymienić tereny gęsto i słabo zaludnione 
  6. omówić środowisko przyrodnicze i rozwój rolnictwa w Kanadzie oraz poziom gospodarczy USA 

 

Drodzy Uczniowie,

przed Wami wirtualna tablica, na której znajdziecie lekcję powtórzeniową na temat Ameryki.  Klikając w słowo Ameryka odkryjecie NaCoBeZu, pod ikonami i napisami kryją się materiały i zadania utrwalające.  

Możecie wrócić też do tematów o Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Powodzenia 🙂

 

 

   Dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

I.8 Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno – ekonomiczną i humanistyczną. 

II.2 Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych. 

 .