You are currently viewing Alkohole polihydroksylowe – Glicerol

Alkohole polihydroksylowe – Glicerol

Szkoła podstawowa
Chemia
klasa 8
Autor: Dawid Łasiński – Pan Belfer


Temat : Alkohole polihydroksylowe – Glicerol

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

1. Co to są alkohole polihydroksylowe?
2. Jak narysować wzór glicerolu?
3. Jakie właściwosci posiada glicerol?
4. Jak zapisać reakcję spalania glicerolu?

Zobacz poniższą videolekcję od 18:42 do 23:01. Pracuj z pomocą podręcznika i staraj się robić notatki w swoim zeszycie, pauzując film w razie potrzeby.
Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.
Polecam opowiedzieć rodzicom lub kolegom o tym, czego się dowiedziałeś – to najlepsza forma utrwalenia wiadomości.

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
IX. Pochodne węglowodorów. Uczeń:

  1. zapisuje wzór sumaryczny i półstrukturalny (grupowy) propano-1,2,3-triolu (glicerolu); bada jego właściwości fizyczne; wymienia jego zastosowania.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND