You are currently viewing Alkohole

Alkohole

Szkoła podstawowa
Chemia
klasa 8
Autor: Katarzyna Zając


Temat : Alkohole

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. Jak rozpoznać alkohole wśród innych związków chemicznych?
  2. Jak tworzymy nazwy alkoholi?
  3. Jak zbudowane są alkohole?

Zobacz poniższą videolekcję, rób krótkie notatki i postępuj zgodnie z poleceniami w trakcie videolekcji.

Możesz też pobrać plik z prezentacją.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcje-w-sieci-ALKOHOLE-SP-klasa-8-1.pdf” title=”Lekcje-w-sieci-ALKOHOLE-SP-klasa-8″]

Lekcje w sieci ALKOHOLE SP klasa 8

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
IX. Pochodne węglowodorów. Uczeń:

  1. pisze wzory sumaryczne, rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) i strukturalne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce; tworzy ich nazwy systematyczne; dzieli alkohole na mono- i polihydroksylowe.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND