You are currently viewing Adam Mickiewicz „Dziady” cz.II

Adam Mickiewicz „Dziady” cz.II

 

szkoła podstawowa

język polski

klasa VII, VIII

autor: Karolina Strógarek

blog autorki -kliknij


 

Temat: Adam Mickiewicz „Dziady” cz.II – powtórka przed egzaminem

Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:
1. Jaka jest problematyka i budowa dramatu Adama Mickiewicza?

2. Jakie jest przesłanie dzieła?

Drogi uczniu,
zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.
Powodzenia!
Informacje dla nauczyciela:
I.1.12 określa tematykę oraz problematykę utworu;
V.1 Adam Mickiewicz, Dziady cz.II