You are currently viewing A VIRTUAL WALK TO THE PARK – wirtualny spacer do parku.

A VIRTUAL WALK TO THE PARK – wirtualny spacer do parku.

A VIRTUAL WALK TO THE PARK – wirtualny spacer do parku.

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa 4

Autorka: Karolina Celuch


Podczas tej lekcji:

– oderwiesz się od codzienności domowego zacisza i przespacerujesz się po parku,

– jednocześnie zachowasz wszelkie zasady bezpieczeństwa ponieważ…

– przy pomocy Google Maps przeniesiesz się do wybranego parku w kraju lub na świecie,

– poznasz słówka opisujące, co znajduje się w parku,

– wykonasz projekt plastyczny i wykorzystasz w nim poznane słownictwo,

– ułożysz własne zasady bezpiecznego spędzania czasu w parku.

Będą Ci potrzebne:

– smart fon lub komputer z dostępem do Internetu,

– kartka/zeszyt oraz coś do pisania,

– kartkę z bloku a4, kredki, czarny marker,

– opcjonalnie szary papier i kawałek wstążki.

Ćwiczenie 1: Wybierz, dokąd chcesz się przenieść dzięki mapom Google.

Wyszukaj w Internecie stronę Google Maps. Wybierz w wyszukiwarce park, jaki chcesz zwiedzić. Przykładowo mogą to być Łazienki Królewskie w Warszawie.

Ćwiczenie 2: Jesteś już w parku. Jak nazwiesz to, co tam się znajduje?

Skorzystaj z poniższych propozycji. Zapisz je w zeszycie, a jeśli chcesz – dodaj własne.

Plants – rośliny

Trees – drzewa

Grass – trawa

Flowers – kwiaty

Bushes – krzewy

Animals – zwierzęta

A dog – pies

A rabbit – królik

Birds – ptaki

Squirrels – wiewiórki

Places – miejsca

Benches – ławki

Public toilet – toaleta publiczna

Playground – plac zabawa

Path – ścieżka

Pond – staw

Activities – czynności

I can run. – Ja mogę biegać.

I can walk. – Ja mogę spacerować.

I can play with a ball. – Ja mogę bawić się piłką.

I can organize a picnic. – Ja mogę urządzić piknik.

Narysuj teraz piękny plakat – park, w którym umieścisz wybrane rośliny, zwierzęta, miejsca i czynności z powyższej listy.

A może dodasz własne pomysły?

Każdy element plakatu podpisz czarnym markerem po angielsku.

Ćwiczenie 3: Pomyśl, co wolno, a czego nie wolno robić w parku.

Ustnie ułóż zasady zachowania w Twoim pięknym parku, wykorzystując poniższe podpowiedzi i słówka z lekcji:

You must… – Ty musisz…

You mustn’t… – Nie wolno Ci…

Np.

You must walk on the path. – Musisz chodzić po ścieżce.

You mustn’t walk on the grass. – Nie możesz chodzić po trawie.

Ćwiczenie 4: Zostań stróżem prawa i stwórz własny kodeks postępowania.

Zdania, które przed chwilą udało Ci się wymyślić, zapisz w formie kodeksu postępowania w Twoim parku.

Możesz zatytułować swoją pracę, np. THE RULES IN MY PARK – zasady w moim parku.

Może masz w domu szary papier i wstążkę? Gotowy spis Twoich zasad możesz zwinąć w elegancki rulon i przewiązać dla ozdoby tasiemką.

Ćwiczenie 5: Opowiedz o swoim projekcie.

Możesz zaprosić rodziców i rodzeństwo na wirtualny spacer do swojego parku oraz koniecznie uprzedzić ich, co wolno, a czego nie wolno tam robić Powodzenia!

Thank you for this lesson!

 

Podstawa programowa:

– Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne: opisuje miejsca, wyraża i uzasadnia swoje opinie.

– Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne: opisuje miejsca, przedmioty, opowiada o czynnościach z teraźniejszości; przedstawia fakty z teraźniejszości.

– Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audio-wizualnych.

– Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym.

– Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, wykonywanie projektów plastyczno-językowych).

– Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. mediów), również za pomocą technologii informacyjno—komunikacyjnych.