Debiut dla początkujących- partia włoska

 

szkoła podstawowa

szkoła pasji/ szachy

autor – Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń zna pojęcie debiutu szachowego, wie, że partia włoska do debiut otwarty
  • Potrafi wskazać ruchy prowadzące do powstania partii włoskiej
  • Uczeń rozróżnia warianty: klasyczny, spokojny, atak M. Langego

Materiał do lekcji:

 

Podstawa programowa:

  • wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne;

W oparciu o książkę „Szachy: Praktyczny przewodnik ” J. Eade, bazę danych programu Fritz i „Debiuty Otwarte” W. Litmanowicz