You are currently viewing Pomysł na lekturę

Pomysł na lekturę

szkoła podstawowa

język polski

klasa 6

autorka: Izabella Bartol

blog autorki – kliknij


 

Temat: Sposób na lekturę, czyli jak stworzyć lekturownik.

Uczniu!

Po tej lekcji dowiesz się:

 1. Czym jest lekturownik;
 2. Jak powinien wyglądać;
 3. Jakie treści powinny się w nim znaleźć
 4. Jaką korzyść przyniesie Ci jego założenie

 

Przebieg lekcji:

Uczniu!

Zapoznaj się z 15-minutowym webinarem na temat lekturownika. Krok po kroku tłumaczę Ci, w jaki sposób skutecznie zapamiętać treści z lektury. W razie potrzeby możesz zatrzymać nagranie i ponownie zobaczyć interesującą Cię treść. Po obejrzeniu webinaru przygotuj sobie potrzebne materiały, zaplanuj pracę i zabierz się do działania.

Życzę Ci przyjemnej i twórczej pracy.

lekturownik – kliknij


Dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształcenie literackie i kulturowe
 2. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury
 3. Kształcenie językowe
 4. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.
 • Samokształcenie:
 1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.
 3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej.
 4. Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.
 5. Zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach oraz rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy.
 6. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.