You are currently viewing II zasada dynamiki Newtona

II zasada dynamiki Newtona

Autor: Agnieszka Górska-Pukownik (Geek School)

Przedmiot: fizyka

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

Klasa: VII

NaCoBeZu:

  1. Wyjaśniam, na czym polega zależność uzyskiwanego przyspieszenia od wartości działającej siły.
    2. Wiem, jak brzmi i czego dotyczy II zasada dynamiki Newtona.
    3. Potrafię skorzystać z II zasady dynamiki Newtona do rozwiązania zadań obliczeniowych.
    4. Wiem, że przyspieszenie i siła są wielkościami wektorowymi


 

Zagadnienia z podstawy programowej:

  1. Ruch i siły.
    15) Uczeń posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał; analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki i stosuje do obliczeń związek między siłą i masą a przyspieszeniem.